Vaccination fungerar

Ta inget piller i onödan - Vaken med P3 & P4 | Sveriges Radio
Andreas Heddini, MD, PhD | Vice President Medical and Regulatory Affairs, Nordics på AstraZeneca

Under många hundra år har vi levt med virus, pandemier och sjukdomar. Det har funnits med oss så länge som vi har varit människor på jorden. Det har långt tillbaka varit en tro hos oss att det hör till det förgångna och att vi har andra problem att ta hand om. Detta speciellt under 60-talet med en stor tro och optimism efter att många vacciner kom och löste oss från problemen.

Andreas inledde sitt föredrag med att berätta om AztraZeneca där Andreas idag är verksam. AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel. Alla delar av företaget arbetar aktivt med över 70 000 anställda över hela världen, de strategiska forskningscentra ligger i Sverige, USA och Storbritannien. AstraZeneca har tillverkning i 16 länder och där den största produktionsanläggningen ligger i Södertälje.

SARS – CoV-2 har funnits med oss länge – så länge som vi har varit människor på jorden. Det har långt tillbaka varit en tro hos oss att det hör till det förgångna och att vi har andra problem att ta hand om. Detta speciellt under 60-talet med en stor tro och optimism efter att många vacciner kom och löste oss från problemen. Andreas räknade upp en mängd av dessa – digerdöden (1347-1352), ”Ryska snuvan” (1889-1892), Ebola, Smittkoppor, Mässlingen, Asiaten 1957, Hong Kong 1968, Svininfluensa 2009, Fågelinfluensa, Zika-virus och Polio som Rotary aktivt arbetar med att utrota.

Under 60-talet var tro och optimismen så stor och att virussjukdomar hörde till det förgångna och att det nu var dags ”att vända blad”

Även om tron var stor under 60-talet med den stora utvecklingen av vaccin så har virus fortsatt under många år och vi får dras med virus och bakterier så länge vi lever. Bara det att vi har 1,5kg bakterier på vår kropp.

Plötsligt för ett par år sedan slog Covid-19 ner i mänsligheten. AstraZeneca ingick ett samarbete med University of Oxford i april 2020. Målet var att globalt utveckla och distribuera ett vaccin för att motverka Covid-19 infektioner från SARS-CoV-2. Syftet var att göra detta för så många länder som möjligt och utan att tjäna pengar under pandemin.

Coronaviruset är från en stor familj av virus som orsakar sjukdom på en skala från förkylning till MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome) och SARS-CoV (Severe Acute Respiratory Syndrome). Coronaviruset kan överföras från djur till människan. SARS-CoV är själva viruset och Covid-19 är sjukdomen orsakad av viruset.

Andreas Heddini förklarade pedagogiskt hur det framtagna vaccinet utvecklats och även fungerar som skydd när kroppen utsetts för verklig smitta

Helt kort förklarade Andreas att vaccinet utvecklades från själva viruset (SARS-CoV-2) med en del av det sk. Spike Protein som sedan genmanipulerades fram till ett vaccin (ChAdOx1 nCov-19). Vaccinet har en del protein som kroppen sedan känner igen och genast producerar antikroppar mot och därmed får en immunitet mot viruset.

Under snart två år har allt varit som en berg- och dalbana. AstraZeneca ingick i ett avtal i en europeisk allians (IVA – Inclusive Vaccines Alliance) bestående av länder som Tyskland, Frankrike, Italien och Nederländerna, i syfte att tillföra upp till 400 miljoner doser av utvecklat vaccin. Vaccinet började levereras i slutet av år 2020. De första resultaten kom under december 2020 från fas III vilket inte var helt enkelt att tolka. Vaccinet blev godkänt i EU under januari 2021 men med ett för få antal patienter bland de äldre för att ge ett fullskaligt resultat på vår hela population. Vaccinet gavs inledningsvis till en grupp människor över 65 år.

Vaccinet från AstraZeneca fungerade och rullades ut globalt och visade sig att fungera och gav ett skydd mot COVID-19.

Att utveckla ett vaccin sker under en lång process i flera år därefter genomgår ett antal faser från de kliniska testerna med ett fåtal individer till de stora studierna med många människor. Det är först i fas III som vaccinet kan bevisas att det fungerar och i fas IV som det skyddar kontinuerligt. I utveckling av vaccinet så har denna gång flertalet studier körts parallellt men det har inte funnits några genvägar och inget är missat. Det är dessutom fler studier än normalt.

I utveckling av vaccinet hos AstraZeneca har det inte varit några genvägar och inget heller har förbigåtts eller missats. Det är dessutom fler studier än normalt berättar Andreas.

Till avslutning sammanfattade Andreas att AstraZeneca påbörjade utveckling och framtagande av ett vaccin i syfte att motverka Covid-19 och detta utan ekonomiska syften. AstraZeneca har spridit 1,5 miljarder doser globalt vilket har bevisats fungera bra och det räddar liv. Det har varit vissa svårigheter i kapacitet och andra globala svårigheter. Det har varit ett otroligt fokus på säkerhet – både för individen och i förtroendet för programmet. Det har varit viktigt för AstraZeneca att analysera återkoppling och signaler där detta är långt från enkelt. Andreas påpekar att han inte vill trivialisera de biverkningar som har varit. Det är viktigt att agera.

Den skeptism som varit under pandemin är inget nytt. Redan tidigt (år 1796) fanns en läkare (Edwar Jenner) som samlade erfarenheter och observationer över kokoppors förmåga att skydda mot smittkoppor. Edward testade att ympa en 8-årig pojke med sekret från kokoppor och på så sätt skapade det första vaccinet (från latinets ord för kokoppor, vaccinia).

Samtida bild från tiden då Edwar Jenner utvecklade ett vaccin från kokoppor som då skapade en stor skeptism.

Även under denna pandemin har det funnitsk skeptism vilket underminerar. Detta har även funnits tidigare vid tiden för Mässling vilket påstods vara en grund för Autism – detta drogs tillbaka men det skapade stora följder av skador. Andreas nämnde även de biverkningar som fanns vid Svininfluensan med Narkolepsi som en biverkan. Detta är tragiskt för de som drabbats men för utveckling av vaccinet var det inget fel som begicks utan det följde den information som fanns då och de planer som fanns. Det var en ovanlig och ökänd biverkan – ingen som gjorde fel.

Andreas Heddini avtackades av presidenten med ett passande diplom för 50 doser poliovaccin i mål att utrota polio. Ett samarbete med Bill och Melinda Gates.