Vad är Rotary?

Rotary är ett världsomfattande yrkesnätverk som gör humanitära insatser. Det är en politiskt och religiöst oberoende organisation som grundades av advokaten Paul Harris i Chicago, 1905. Rotarys 1,2 miljoner medlemmar är fördelade på över 34 000 klubbar runt om i världen. Till Sverige kom Rotary 1926 då Stockholms Rotaryklubb bildades.

Det finns idag lite mer än 26 000 medlemmar i landet fördelade i lite över 550 Rotary-klubbar.

Paul Harris grundidé var att eldsjälar från olika yrkesgrupper i samhället skulle delge varandra kunskap till ömsesidig nytta och för att tillsammans bidra till fred och en bättre värld. Rotarymedlemmarna är mentorer till varandra och andra.

Rotarys kärnvärden är tjänande, kamratskap, mångfald, integritet och ledarskap.

Här finns mer att läsa om Rotary.

Sammanför engagerade människor
som utbyter erfarenheter
och vidtar åtgärder
för att förbättra samhället överallt.