Kategoriarkiv: Föredrag

Bakom kulisserna

Rebecca Villareal har ett yrke som rekvisitör på Stockholms Operan och tog med oss alla in i en beskrivning av hennes yrke. Rebecca började sin karriär med att jobba med film vilket hon gjorde över 17 år. Hon är utbildad i filmvetenskap och arbetat en hel del med många delar som är inom film och projekt med film. Efter en period har hon lämnat film och arbetar nu som rekvisitör inom Stockholms Opera sedan fem år tillbaka. Idag jobbar Rebecca verkligen med det hon gillar och får arbeta med händerna och hela kroppen.

Rekvisita är allt som används på operan som inte är dekor eller kläder. Det är allt från små saker till stora möbler. Rebecca visade upp en stor mängd exempel under tiden hon berättade om de olika verken och hur de framställts.
Inför en ny uppsättning på operan så får Rebecca en lista av Scenografen för den rekvisita som skall tas fram. I ett exempel med en barnpjäs berättade Rebecca att det fick framställas över 100 gosedjur. Inför framställandet av rekvisita så skapar Rebecca en inventarielista och tar bilder (skapar en sk. Bubba). Detta sätts in i en form av modellritning och den utvecklas genom hela processen att öva in och att informera. Allt dokumenteras noggrant – var det skall vara på scenen, när och hur det skall användas. Allt på en väldigt detaljerad nivå.
Efter premiären av ett verk så släpper Rebecca pjäsen varefter det tas över av andra som följer instruktioner vid framförandet av verket.

Det är ett stort samarbete med många delar i produktionen – många personer och olika ansvar. I fallet med en barnpjäs så var det mycket jobb att bygga, glasera och skapa så de håller och har den funktion som krävs. Allt i ett nära samarbete med regissör och scenograf (den som har visionen). Allt från de stora sakerna till rekvisita som är de små sakerna.
I ett verk som exempelvis en balett är det viktigt att det inte är för tungt eller otympligt och i vägen för ex. dans.

Inom rekvisita ingår även pyroteknik, eld och scentekniska funktioner som gör det väldigt avancerat. Allt är ”fake” eller anpassas (exempelvis vapen och knivar) så det inte ska vara möjligt att bli skadad.
Mat finns även inom rekvisita och allt är då i plast eller material som gör det så det liknar mat (i alla fall på avstånd). Rebecca visade upp en intressant blomma från Trollflöjten som har en vass stjälk som gör att den fastnar i golvet när den släpps. Det finns rosor som byter färg och många fler intressanta saker.
Rebecca rekommenderar att man bokar in att gå en guidad tur så man får se allt bakom kulisserna.
Det finns många saker som gör det svårt att arbeta med en pjäs – exempelvis är scenen sk. Skräddad vilket betyder att den lutar 4 grader, det ger publiken en bättre upplevelse men detta skapar svårighet för allt som hanteras och även för dansöser.
Scener som är ofta åtta meter höga. Mycket är manuellt och tungt. Förr var det sjömän som jobbade bakom kulisser vilket satt spår i det språkbruk som används.
Mycket folk finns i en produktion. Det är exempelvis två lag scentekniker med 16 stycken i vardera som bygger och river – på Stockholms Opera framförs sk. repertoarpjäser som hela tiden byter mellan dag och kväll och varje dag. Personal arbetar i skift från 7.30-23.00.

All rekvisita tar plats och det finns inte plats för allt. Det måste bort så fort allt är klart till dekormagasinen i Gäddviken. Inget slängs förrän verkställande direktör vid operan beslutar det. Om något lånas mellan pjäser så måste det skrivas upp (extra viktigt om det är från en befintlig pjäs). En viktig roll har Inspicienten som samordnar hela föreställningen och allt finns uppskrivet och skall vara exakt lika varje uppsättning.

Det finns upp till cirka 200 personer som är aktiva under en föreställning. Från påklädare, kostymtekniker, maskörer, ljustekniker, orkester och många fler. Rebecca berättade att efter föreställningen Drakula så vill regisören att alla medverkande skall visa upp sig efteråt då det är en avancerad föreställning. Då är hela scenen full.
Det finns även scenvakter som ansvarar för säkerhet i lokal och bland publik.


Mer information finns att läsa här

Vaccination fungerar

Ta inget piller i onödan - Vaken med P3 & P4 | Sveriges Radio
Andreas Heddini, MD, PhD | Vice President Medical and Regulatory Affairs, Nordics på AstraZeneca

Under många hundra år har vi levt med virus, pandemier och sjukdomar. Det har funnits med oss så länge som vi har varit människor på jorden. Det har långt tillbaka varit en tro hos oss att det hör till det förgångna och att vi har andra problem att ta hand om. Detta speciellt under 60-talet med en stor tro och optimism efter att många vacciner kom och löste oss från problemen.

Andreas inledde sitt föredrag med att berätta om AztraZeneca där Andreas idag är verksam. AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel. Alla delar av företaget arbetar aktivt med över 70 000 anställda över hela världen, de strategiska forskningscentra ligger i Sverige, USA och Storbritannien. AstraZeneca har tillverkning i 16 länder och där den största produktionsanläggningen ligger i Södertälje.

SARS – CoV-2 har funnits med oss länge – så länge som vi har varit människor på jorden. Det har långt tillbaka varit en tro hos oss att det hör till det förgångna och att vi har andra problem att ta hand om. Detta speciellt under 60-talet med en stor tro och optimism efter att många vacciner kom och löste oss från problemen. Andreas räknade upp en mängd av dessa – digerdöden (1347-1352), ”Ryska snuvan” (1889-1892), Ebola, Smittkoppor, Mässlingen, Asiaten 1957, Hong Kong 1968, Svininfluensa 2009, Fågelinfluensa, Zika-virus och Polio som Rotary aktivt arbetar med att utrota.

Under 60-talet var tro och optimismen så stor och att virussjukdomar hörde till det förgångna och att det nu var dags ”att vända blad”

Även om tron var stor under 60-talet med den stora utvecklingen av vaccin så har virus fortsatt under många år och vi får dras med virus och bakterier så länge vi lever. Bara det att vi har 1,5kg bakterier på vår kropp.

Plötsligt för ett par år sedan slog Covid-19 ner i mänsligheten. AstraZeneca ingick ett samarbete med University of Oxford i april 2020. Målet var att globalt utveckla och distribuera ett vaccin för att motverka Covid-19 infektioner från SARS-CoV-2. Syftet var att göra detta för så många länder som möjligt och utan att tjäna pengar under pandemin.

Coronaviruset är från en stor familj av virus som orsakar sjukdom på en skala från förkylning till MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome) och SARS-CoV (Severe Acute Respiratory Syndrome). Coronaviruset kan överföras från djur till människan. SARS-CoV är själva viruset och Covid-19 är sjukdomen orsakad av viruset.

Andreas Heddini förklarade pedagogiskt hur det framtagna vaccinet utvecklats och även fungerar som skydd när kroppen utsetts för verklig smitta

Helt kort förklarade Andreas att vaccinet utvecklades från själva viruset (SARS-CoV-2) med en del av det sk. Spike Protein som sedan genmanipulerades fram till ett vaccin (ChAdOx1 nCov-19). Vaccinet har en del protein som kroppen sedan känner igen och genast producerar antikroppar mot och därmed får en immunitet mot viruset.

Under snart två år har allt varit som en berg- och dalbana. AstraZeneca ingick i ett avtal i en europeisk allians (IVA – Inclusive Vaccines Alliance) bestående av länder som Tyskland, Frankrike, Italien och Nederländerna, i syfte att tillföra upp till 400 miljoner doser av utvecklat vaccin. Vaccinet började levereras i slutet av år 2020. De första resultaten kom under december 2020 från fas III vilket inte var helt enkelt att tolka. Vaccinet blev godkänt i EU under januari 2021 men med ett för få antal patienter bland de äldre för att ge ett fullskaligt resultat på vår hela population. Vaccinet gavs inledningsvis till en grupp människor över 65 år.

Vaccinet från AstraZeneca fungerade och rullades ut globalt och visade sig att fungera och gav ett skydd mot COVID-19.

Att utveckla ett vaccin sker under en lång process i flera år därefter genomgår ett antal faser från de kliniska testerna med ett fåtal individer till de stora studierna med många människor. Det är först i fas III som vaccinet kan bevisas att det fungerar och i fas IV som det skyddar kontinuerligt. I utveckling av vaccinet så har denna gång flertalet studier körts parallellt men det har inte funnits några genvägar och inget är missat. Det är dessutom fler studier än normalt.

I utveckling av vaccinet hos AstraZeneca har det inte varit några genvägar och inget heller har förbigåtts eller missats. Det är dessutom fler studier än normalt berättar Andreas.

Till avslutning sammanfattade Andreas att AstraZeneca påbörjade utveckling och framtagande av ett vaccin i syfte att motverka Covid-19 och detta utan ekonomiska syften. AstraZeneca har spridit 1,5 miljarder doser globalt vilket har bevisats fungera bra och det räddar liv. Det har varit vissa svårigheter i kapacitet och andra globala svårigheter. Det har varit ett otroligt fokus på säkerhet – både för individen och i förtroendet för programmet. Det har varit viktigt för AstraZeneca att analysera återkoppling och signaler där detta är långt från enkelt. Andreas påpekar att han inte vill trivialisera de biverkningar som har varit. Det är viktigt att agera.

Den skeptism som varit under pandemin är inget nytt. Redan tidigt (år 1796) fanns en läkare (Edwar Jenner) som samlade erfarenheter och observationer över kokoppors förmåga att skydda mot smittkoppor. Edward testade att ympa en 8-årig pojke med sekret från kokoppor och på så sätt skapade det första vaccinet (från latinets ord för kokoppor, vaccinia).

Samtida bild från tiden då Edwar Jenner utvecklade ett vaccin från kokoppor som då skapade en stor skeptism.

Även under denna pandemin har det funnitsk skeptism vilket underminerar. Detta har även funnits tidigare vid tiden för Mässling vilket påstods vara en grund för Autism – detta drogs tillbaka men det skapade stora följder av skador. Andreas nämnde även de biverkningar som fanns vid Svininfluensan med Narkolepsi som en biverkan. Detta är tragiskt för de som drabbats men för utveckling av vaccinet var det inget fel som begicks utan det följde den information som fanns då och de planer som fanns. Det var en ovanlig och ökänd biverkan – ingen som gjorde fel.

Andreas Heddini avtackades av presidenten med ett passande diplom för 50 doser poliovaccin i mål att utrota polio. Ett samarbete med Bill och Melinda Gates.

Gåvor som gör skillnad

I ett samarbetsprojekt överlämnades idag gåvor för husmiddagar till barnen och deras familjer som vistas på Ronald McDonalds Hus i Huddinge. Detta är ett initiativ från Stockholm-Sydväst Rotaryklubb i samarbete med Erssons Delibistro i Fruängen, Långbro Värdshus och Pane Italiono Bageri & Konditori.

Här tar verksamhetschef Agnieszka Eriksson emot gåvorna från Rolf Ward som tillsammans med Anders Olson är projektansvariga i Stockholm-Sydväst Rotaryklubb.

Gåvorna gör det möjligt för stiftelsen att bjuda boende familjer på middag vid några tillfällen under året. I samband med födelsedagar eller andra högtider bjöds på tårtor och kaffebröd från bageriet. Detta är mycket uppskattat av barn och vuxna som tillbringar en tid i huset i samband med barnets behandling av svåra sjukdomar på Huddinge sjukhus. Dessa tillfällen skapar även ett viktigt avbrott under vistelsen på sjukhuset.

Stiftelsen Ronald McDonald Hus är en icke-vinstdrivande organisation som arbetar för att hjälpa familjer med svårt sjuka barn att få vara tillsammans under behandlingstiden. De samarbetar med sjukhuset, andra patientorganisationer och det lokala samhället för att underlätta vardagslivet för familjerna.

I McDonald Hus kan hela familjen med föräldrar och syskon bo tillsammans nära sjukhuset i en hemlik miljö. Till skillnad mot ett vanligt patienthotell finns här möjligheten att ha en vardag.

Agnieszka Eriksson (Ronald McDonalds Hus), Sabrinye Issa (Pana Italiano Bageri & Konditori), Rolf Ward och Fredrik Eriksson (Långbro Värdshus)

Läs mer om huset här | Ronald McDonald Hus Huddinge

Långbro Värdshus | Långbro värdshus (langbrovardshus.se)

Erssons Delibistro i Fruängen | Fruängen – Erssons Deli

Pane Italiono Bageri & Konditori | Pane Italiano – Bageri & konditori (business.site)

Avtryck från Andréexpeditionen

Dagens gäst från Stockholms Stadsarkiv, Sandra Häll Pettersson, fångade alla medlemmar under ett mycket intressant föredrag kring Andrées polarexpedition. Expeditionen var ett försök lett av ingenjören Salomon August Andrée att 1897 resa över Arktis med vätgasballongen Örnen. Andrée och de övriga deltagarna, Knut Fränkel och Nils Strindberg, omkom under expeditionen och deras kvarlevor hittades först år 1930 på Vitön av en norsk expedition.

Sandra berättade utförligt från då expeditionen planerades från projektering, konstruktion av farkosten Örnen samt hur allt finansierades – den största finansieringen gjordes av samtida Alfred Nobel med cirka 50% av kostnaderna.

Sandra Häll Pettersson från Stockholms Stadsarkiv visar här en samling hälsningar som presenterades vid ”hemkomsten” från Andréexpeditionen 1930.

Under presentationen framkom en del intressanta länkar som är värda ett besök.
Stockholmskällan – www.stockholmskallan.se
Digitalmuseum – digitalmuseum.se

Sandra avtackades med appl?der och ett diplom.