Presidenten har ordet

I år har jag fått förtroendet att vara president i Rotary Stockholm-Sydväst. Eller Stockholm-Älvsjö som det hette före årsskiftet. Vi är ett lokalt yrkesnätverk och våra medlemmar kommer från sydvästra Stockholm. Vi valde att byta namn för att förtydliga vad som är vårt upptagningsområde.

Rotary verkar inte bara lokalt det är ett internationellt yrkesnätverk bestående av 1,2 miljoner medlemmar fördelade på 35 000 klubbar runt om i världen, som medlem är man välkommen att besöka alla klubbar.

Innan jag flyttade tillbaka till Stockholm arbetade jag på flera orter i Sörmland. Där fanns Rotary och det var mycket värdefullt att komma med som medlem, få tillgång till nätverket, snabbt lära känna orten och dessutom lyssna till intressanta föredrag. När jag så började arbeta i Älvsjö blev jag mottagen som medlem i den lokala klubben, min tredje rotaryklubb.

Vår klubb har en barnfond som årligen delar ut pengar. Fonden har under många år stöttat barn via SOS Barnbyar samt barn på canceravdelningen vid Karolinska i Huddinge.

Vi har även under flera år deltagit i Rotarys ungdomsbyte, där svenska ungdomar ges möjlighet att resa ut i världen och vi tar emot en ungdom från ett annat land.

Vi träffas på måndagkvällar kl. 18.00-19.30, nu under pandemin via webben.

Är du intresserad, börja med att komma som gäst till våra möten. Då får vi chans att lära känna varandra och du får en uppfattning om vad det innebär att vara medlem i vår klubb, vilka möjligheter och förväntningar som finns.

Välkommen!

Anna-Karin Borg
President