Tre ska bli noll

Maria Näslund från organisationen Treskablinoll gästade oss den 15 maj. Maria berättade om organisationens verksamhet att upplysa, utbilda och föreläsa om hur viktigt det är att barn inte utsätts för sexuella övergrepp. Treskablinoll är en ideell organisation. Grundare är Elaine Eksvärd.

” Vi måste vara fler som går samman och för barnens talan för att ge dem den trygga barndom de har rätt till” Elaine Eksvärd