Barnfonden

Stockholm Sydväst Rotaryklubb har en barnfond. Fonden har funnits sedan 1998 och delar årligen ut 40-50000 kr. Målet är att främja barns och ungdomars utveckling, undervisning och utbildning. I första hand skall hjälp lämnas till barn och ungdom i utvecklingsländer via organisationer som är uthålliga och leder projekt som är pålitliga och säkra. Bidrag kan erbjudas barn och ungdomar inom Rotaryklubbens område.

Fonden har ett mångårigt samarbete vid barncancerkliniken på Karolinska Huddinge: ”Husmiddagar vid Ronald MacDonalds hus”.

I år sponsras vattenprojektet ”Rädda Mälaren/Östersjön” vid 2 fjärdeklasser vid Mälarhöjdens skola.

Pengar har också gått till Rotarys läkarbank, World Children Price, SOS barnbyar, Shelterbox, skolor i Negombo i Sri Lanka och Kisumu i Kenya.

Fonden tar gärna emot gåvor. Vid frågor kontakta Håkan Nilsson, drnilsson@hotmail.se


Bild från ett dagcenter i Negombo, Sri Lanka för fysiskt och psykiskt funktionshindrade barn och ungdomar i åldrarna 3 – 18 år. Idag går 34 barn på skolan. Dessa ’dolda’ barn har inte möjlighet att att gå i skola. Verksamheten på dagcentret ger barnen möjlighet till undervisning, individanpassad träning både fysiskt och psykiskt.