Barnfonden

Stockholm-Sydväst Rotaryklubb har en barnfond som årligen delar ut 40 – 50 000kr. Fonden har till uppgift att främja vård och uppfostran av barn samt lämna understöd för beredande av undervisning och utbildning till barn och ungdom.

I första hand skall hjälp lämnas till barn som vistats på barn- och ungdomshem, och företrädesvis i U-land. Fonden stödjer årligen fem barn i SOS barnbyar spritt över världen. Fonden har också ett mångårigt engagemang för barn på canceravdelningen på Karolinska Huddinge.

Fonden tar gärna emot gåvor. Intresserad? Maila drnilsson@hotmail.se