Rotary något för dig?

Vem kan bli Rotarian?
Medlemmarna i varje Rotaryklubb förväntas motsvara ett genomsnitt av det egna samhällets affärs- och yrkesliv. Därför representerar varje rotarian en yrkes- eller kunskapsinriktning. Rotarymedlemmar väljs in bland yrkesskickliga män och kvinnor, som kan leva upp till Rotarys etiska värdegrund.

Vad får du som medlem i Rotary?

Rotary –

  • ger möjlighet till personliga kontakter mellan olika yrkesutövare för utbyte av kunnande och erfarenheter.
  • genomför humanitära och utbildningsfrämjande projekt i samarbete lokalt och internationellt
  • verkar för höga etiska värderingar inom alla yrken
  • står politiskt och religiöst oberoende och
  • strävar efter att spegla det egna samhällets struktur med den mångfald som kommer av kön, ålder samt etnisk och religiös bakgrund.

Vad förväntas av dig som Rotarian?
Du förväntas dela Rotarys värdegrund och hålla en hög etisk nivå i Din yrkesutövning.
Du förväntas närvara på klubbens möten när Du kan.
Du förväntas genom Ditt personliga engagemang medverka i klubbens olika aktiviteter och därmed verka för Rotarys motto ”Service Above Self” ett osjälviskt engagemang.
Du representerar ett yrkeskunnande som övriga Rotarykamrater förväntar sig att Du informerar om.

Du förväntas bidra till klubbens utveckling och ’bjuda’ på Dig själv.