Rotary gör skillnad.

Besöket på Ronald McDonalds hus i Huddinge blev som vanligt lyckat.

Huset är ett av 388 stycken i världen, varav 5 stycken i Sverige. Huset öppnades 1993 och var från början avsett bara för anhöriga till barn som behandlades på Huddinge sjukhus. Nu bor även barnen där.

Vi har nyligen bidragit med med att bygga en lekpark.