Sopor, sopor…..

Idag har vi genomfört ett intressant besök på Högdalens kraftvärmeverk. Verket tar emot 700 000 ton avfall/år och värmer 800 000 stockholmare i det 300 mil långa fjärrvärmenätet.