Vet du vad som finns på Stadsarkivet?

Klubben har gjort ett besök på Stadsarkivet i Liljeholmen. Leif Gidlöf gav oss en tillbakablick om området där tidigare Vin-och Sprit låg. Arkivet är inrymt i 2 av Vin -och Sprits gamla bergrum och är stadens bebyggelsehistoriska centrum som invigdes 2019. Johan Gidlöf guidade oss sedan genom arkivet.

Arkivet innehåller huvudsakligen historiska kartor och byggnadsrelaterade handlingar. Arkivet samarbetar med flera aktörer, bland dem Stadsmuseet i Stockholm, Trafikkontoret och Arkitekturskolan KTH.

Arkivet är öppet för allmänheten. Hemsidan innehåller en mängd tips på vad man kan söka på.