Anmälan till Rotary Zoom

Det uppskattas om du anmäler även om du inte kommer. Se längre ner så kan du skicka med en hälsning.
Ange ditt namn som gör denna bokning.
Vi vill gärna ha din ePost så vi kan kommunicera med dig ifall det behövs.
Här kan du skicka med information eller hälsning till klubben.