Det som inte har berättats

Den 12 oktober2020 fick vi lyssna till Bengt Nylander som berättade om sina år inom säkerhetspolisen.

Bengt arbetade under kalla kriget med en rad intressanta fall. Bengt började sin bana vid SÄPO 1981. Den första tiden präglades av sviterna kring avslöjandet av spionen Stig Bergling. 1998 blev har chef över kontraspionaget. Bengt har i sin bok ” Det som inte har berättats ” berättat om den spännande tiden. Bengt slutade som polisintendent och chef för kontraspionaget.  Bengt arbetar vidare med en ny bok som troligtvis kommer nästa år.