Ung svensk form

Den 2 november 2020 hade vi besök av Johanna Lewengard, som är professor i Visuell kommunikation vid Konstfack sedan 2012.

Konstfack är Sveriges största konstnärliga högskola. Sedan 2004 är skolan inrymd i k-märkta funkislokaler vid Telefonplan – fd. LM Ericsson fabrik.

 Konstfack startade 1894 som en söndagsritskola för hantverkare.

Idag har Konstfack 4 huvudområden, Fri konst, Design, Konsthantverk och Visuell kommunikation.

Sedan 2004 erbjuder studier på kandidat-master och doktorandnivå. 

 Johanna visade exempel på hur kommunikation gradvis har övergått från text till bild, och hur logotyper har förändrats genom åren från att ha varit mycket varierande typsnitt, lätta att komma ihåg, till mer likartade typsnitt.

Vi ser fram emot att kunna besöka Konstfack vid ett senare tillfälle!